Kontakt

Kontakt

mgr inż. Barbara Paternoga
główny specjalista ds. bhptel. 18 26 77 251
kom. 667 948 342
e-mail: bpaternoga@krysti.pl

mgr inż. Robert Paternoga
główny specjalista ds. bhptel. 607 838 180
e-mail: rpaternoga@krysti.pl