Nadzór - zewnętrzna służba BHP

Nadzór - służba BHP Proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 237/11 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.