Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy.(PN-N-18001:2004)Zgodnie z Kodeksem pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość związaną z wykonywaną pracą i w zależności od tego zastosować odpowiednie środki chroniące pracowników przed występującymi zagrożeniami, czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesie pracy.

Ocenę ryzyka wykonuje się dla stanowiska pracy, czyli dla wszystkich pracowników na danym stanowisku, a nie dla każdego pracownika z osobna.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:

Z naszą pomocą ten obowiązek przestanie być dla Państwa problemem!