Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany:


PRACODAWCO PAMIĘTAJ!

Na sporządzenie i skompletowanie dokumentacji powypadkowej masz tylko 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego. Dokumentację powypadkową należy przechowywać przez 10 lat.


Jeżeli Państwo chcą mieć pewność, że dokumentacja jest sporządzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami zapraszamy do skorzystania z naszych usług.